Rynek pracy w Polsce

Istotną informacją jest ilość ludzi w wieku produkcyjnym – uległa powiększeniu. Ludzie, którzy są zatrudnieni albo poszukują pracy jest w przybliżeniu siedemdziesiąt pięć procent. Kolejnym istotnym punktem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia wynosi zwykle około trzech do czterech procent. Co jest naturalne wobec każdej gospodarki. Rynek pracy w Polsce uzależniony jest…