Obróbki metali

Spośród używanych technologii wykazać można obróbkę: cieplno-chemiczną, skrawaniem, mechaniczną, chemiczną oraz plastyczną. Obrabianie metalu jest to proceder, którego celem jest nadać wytyczony kształt. Zmianom poza kształtem, ingeruje się również we właściwości chemiczne i fizyczne danego surowca. Obróbki skrawaniem Toczenie – realizowane jest: wzdłużnie, poprzecznie, kopiowo, obwiedniowo, zewnętrznie albo wewnętrznie. Obróbka…