Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce - IndygostyleIstotną informacją jest ilość ludzi w wieku produkcyjnym – uległa powiększeniu. Ludzie, którzy są zatrudnieni albo poszukują pracy jest w przybliżeniu siedemdziesiąt pięć procent. Kolejnym istotnym punktem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia wynosi zwykle około trzech do czterech procent. Co jest naturalne wobec każdej gospodarki. Rynek pracy w Polsce uzależniony jest od postępu techniki oraz technologii. Na rynku ciągle brakuje specjalistów. Brak specjalistów jest rezultatem emigracji i zbytniej konkurencji. Pracodawcy w większości przypadków zatrudniają nowych pracowników przeważnie wtedy, gdy wygenerowany zysk jednej osoby będzie pokrywał koszty podjęcia współpracy z drugą osobą.

Zmiana pracy i zatrudnienie poza granicą

Liczba ludzi, którzy zmieniają pracę się obniżyła. Większość Polaków zmienia pracę w okresie sześciu miesięcy od złożenia podpisu pod umową. W niektórych przypadkach nawet dwukrotnie w przeciągu roku. Takie decyzje wybierają najczęściej młode osoby, które uważają swoje wynagrodzenie za niesprawiedliwe. Czasami powodem zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy częściowo spełniają warunki na oferowane stanowisko. Zamiast rozwijać się zawodowo trzeba zdobywać doświadczenie od podstaw. Awans zajmuje więcej czasu i może wymagać właściwego przygotowania. Na przykład na studiach podyplomowych uzupełniających kwalifikacje lub stażu. Wtedy niby zawsze zostaje decyzja do podjęcia – czy szukać oferty według zdobytych kwalifikacji? Czy może rozpocząć którąkolwiek pracę z wynagrodzeniem od minimalnej płacy? Większość woli pozbyć się problemu z bezrobociem, ale… wracając do głównego zawodu istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpi wymóg powtórki materiału – to jest błędne koło. To jest czynnik, który powoduje rozważania wyjazdu za granicą. Tego można się spodziewać. Perspektywy wyjazdu za granicę są zmienne, to uwarunkowane jest od zapotrzebowania na określone zawody. W dodatku powiększenie płac minimalnych w krajach Unii Europejskiej czynie je bardziej opłacalnym wyborem.

Szara strefa w gospodarce

Wraz z dobrze prosperującą gospodarką wielu obcokrajowców liczy na dobre stanowisko i zatrudnienia na dłuższy okres. Natomiast jeżeli nadarzy się okazja do zarobienia kasy z pominięciem urzędu skarbowego, zysk zdobyty w krótkim okresie czasu może być dwukrotnie lub trzykrotnie większy. A w krajach, gdzie płace są bardzo małe względem tych w Polsce, taki zarobek nakłania do ryzyka. Za nieoficjalne zatrudnienia istnieje możliwość otrzymania kary, jednak przedsiębiorcy stawiają na ryzyko. Napływ imigrantów, którzy przyjechali do kraju szukających zatrudnienia się powiększył. Rynek pracy w Polsce traci skuteczność na zakazanych interesach osób unikających odpowiedzialności wobec organów skarbowych.

admin