Małe firmy i księgowość

Księgowość dla niewielkich przedsiębiorstw - IndygostyleRachunkowość dla małych firm? Księgowość dla niewielkich przedsiębiorstw można dopełnić rozliczając się na kilka metod: wedle karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów albo ryczałtu ewidencjonowanego. Jeżeli podatnik sprawuje księgowość na własną odpowiedzialność, dopełniając formularz CEIDG-1 może zostawić puste pole lub wypełnić je informacjami przedsiębiorstwa. Jeżeli rachunkowością zajmować się będzie biuro księgowe, informacje o tym należy zostawić w formularzu lub w terminie siedmiu dni dane muszą zostać uaktualnione. Każda osoba rejestrując firmę musi wytyczyć gdzie będzie kompletowana dokumentacja rachunkowa.

Na podstawie księgi przychodów i rozchodów

Płatnik w ramach rozliczenia może posłużyć się formą opodatkowania na zasadach ogólnych jak również podatku liniowego dla działalności pozarolniczej. Księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgową na bazie okazanych materiałów – najczęściej rachunków oraz faktur. Zatem przechowuję się jakiekolwiek zapiski o przychodach i wydatkach firmy. Dla tych możliwości proponowane są inne stawki podatkowe oraz metoda dokonywania obliczeń. Jest to łatwa metoda rozliczania i nie zabiera dużo czasu.

Na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego

Przeprowadzenie rozliczeń podatku taką metodą można wtedy, gdy prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółki. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczonym sposobem prowadzenia ewidencji księgowej. Podstawą do rozliczeń podatku jest dochód jaki przedsiębiorstwo wygenerowało, bez uwzględnienia rozchodów. W wyniku naliczonego przychodu określona jest stawka podatkowa. Wobec obydwu przypadków jest maksymalny próg przychodów do 250 000 tys. euro. Jednak warto pamiętać, że dla spółki w limit wchodzić będzie przychód wszystkich wspólników. Przychody z samodzielnej działalności oraz spółki nie są dodawane.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest przystępnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw zatrudniających małą ilość pracowników. Płatnik płaci stałą kwotę podatku każdego miesiąca. Miesięczny podatek zostaje nałożony w oparciu o ustalenia naczelnika urzędu skarbowego. Na wielkość podatku ma wpływ liczba mieszkańców ludzi w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, liczba pracowników jak również charakter firmy. Płatnik rozliczając się metodą karty podatkowej nie musi prowadzić księgowości, wpłacać zaliczek na podatek dochodowy, nie jest zobowiązany również do złożenia zeznań podatkowych. Zobligowany jest natomiast zachować komplet kopii faktur i rachunków w kolejności numerów. Materiały zatrzymuje się w przeciągu pięciu lat podatkowych – od końcówki roku w którym wystawiono fakturę lub rachunek. Przedsiębiorstwo musi sporządzać dokumentację w książce ewidencji zatrudnienia.

admin