Czy wiesz, dlaczego nie kupujemy niektórych produktów? Odpowiedź zaskakuje!

Otóż decyzje zakupowe zależą od… rekrutacji. Aż 47 proc. osób zniechęca się do zakupu produktów lub usług firmy, która zawiodła podczas rekrutacji – wynika z 4. edycji badania „Candidate Experience”.

Badanie zostało zrealizowane eRecruiter i Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Wnika z niego, że co trzeci kandydat nie zaaplikuje więcej do firmy, która nie zrobiła dobrego wrażenia w procesie rekrutacji, a co piąty odradzi aplikowanie innym. Po drugie, nieprzyjazna rekrutacja może przynieść straty biznesowe. Aż 47 proc. kandydatów, którzy wynieśli negatywne wrażenia z rekrutacji u danego pracodawcy, zmienia nastawienie do jego produktów lub usług i rezygnuje z ich zakupu. Po trzecie, ucierpieć może wizerunek firmy. 28 proc. niezadowolonych kandydatów dzieli się złą opinią o miejscu pracy z innymi. A to oznacza, że nie tylko sam zainteresowany będzie niekorzystnie nastawiony do produktów i usług w konkretnej firmie, ale też może przekonać do tego inne osoby. Aż 75 proc. przedsiębiorców zgadza się ze stwierdzeniem, że wrażenia kandydatów z procesu rekrutacji mają wpływ na postrzeganie produktów i usług danej firmy. – Budowanie pozytywnych relacji z kandydatami do pracy to coś więcej niż dobra praktyka rekrutacyjna. Kandydat wchodząc w relacje z firmą staje się nie tylko potencjalnym pracownikiem, ale może być też klientem czy ambasadorem marki. Od tego, jak go potraktujemy, będzie zależeć nie tylko końcowy efekt procesu naboru, ale i wynik sprzedażowy organizacji. Bo jak wynika z naszego badania, niezadowolony kandydat, „nie kupuje” pracodawcy – mówi Julia Urbańska z eRecruiter.